Site Loader

Ubezpieczenie głównej osoby w firmie (Key Person Business Insurance) Ubezpieczenie tego typu jest rodzajem „ubezpieczenia na życie” biznesu i ma na celu kompensatę strat finansowych, jakie mogą grozić firmie w przypadku śmierci lub przewlekłej choroby jednego z głównych pracowników firmy. Są to osoby, które maja szczególne znaczenie dla organizacji, a ich brak może narazić firmę na poważne straty finansowe, a czasami nawet grozić bankructwem. Najczęściej są to dyrektorzy firmy, partnerzy,

Pozostałe teksty o ubezpieczeniach:

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.