Site Loader

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w UK chroni Cię od błędów popełnionych przez Ciebie lub Twoich pracowników. Ochrona obejmuje sytuacje, w których dochodzi do wyrządzenia szkody osobom trzecim. Do szkód tych dochodzi przeważnie w związku z prowadzonym biznesem lub ewentualnie w związku z użytkowaniem posiadanego mienia osób trzecich.  Tego typu ubezpieczenie chroni Cię, kiedy Twoja firma zostałaby pozwana do sądu z powodu zaniedbania, błędu, w wyniku którego doszłoby do wypadku lub zniszczenia

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej UK

Sprawdź pozostałe teksty o ubezpieczeniach UK

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie na życie w UK

Kto kupuje ubezpieczenia na życie w UK

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.