Site Loader

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w UK chroni Cię od błędów popełnionych przez Ciebie lub Twoich pracowników. Ochrona obejmuje sytuacje, w których dochodzi do wyrządzenia szkody osobom trzecim. Do szkód tych dochodzi przeważnie w związku z prowadzonym biznesem lub ewentualnie w związku z użytkowaniem posiadanego mienia osób trzecich.  Tego typu ubezpieczenie chroni Cię, kiedy Twoja firma zostałaby pozwana do sądu z powodu zaniedbania, błędu, w wyniku którego doszłoby do wypadku lub zniszczenia

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej UK

Sprawdź pozostałe teksty o ubezpieczeniach UK

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie na życie w UK

Kto kupuje ubezpieczenia na życie w UK

Post Author: Marcin Kowalik

Moim celem jest uproszczenie skomplikowanych produktów ubezpieczeniowych i zwiększenie ich zrozumienia dla każdego. Chcę przekazywać informacje o ubezpieczeniach w sposób klarowny i przystępny. Przez ponad dekadę poświęcam się łączeniu klientów z branżą ubezpieczeniową, tworząc połączenie między doświadczonymi ekspertami a ludźmi poszukującymi pomocy. Jestem inicjatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy oraz miałem przyjemność prowadzić wykłady na szkołach wyższych. Moje publikacje można znaleźć między innymi w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten portal internetowy tworzę razem z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi, aby zaoferować jeszcze większą wiedzę i pomoc w dziedzinie ubezpieczeń.
Teksty piszę na podstawie swoich doświadczeń, ekspertyz, badań, rozmów z klientami.